Афоризми на Езоп


ЕЗОП (Aesopus; ок. VІ век пр.н.е.) е древногръцки баснотворец.
Не винаги ще бъде лято.

Благодарностите са признак на благородство на душата.
………………..