Типове текстове


Наративните текстове са речеви продукти, проследяващи развитието на някакво събитие. Те са обикновено текстове със сюжетна основа…

МИЛЕН РУСКОВ представи в романът “ВЪЗВИШЕНИЕ” в гр.Добрич


Вчера на 22 май 2013 г. в 18.30 ч. в хотел ресторант “Вива ди полета” се проведе среща разговор с писателя и преводач Милен Русков….

ГЕОРГИ МИШЕВ с национална награда за детска литература


Писателят Георги Мишев стана приносител за Национална награда „Константин Константинов”..

В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК


Преминава действителността в недействителност постепенно.
Ще прочетеш буквите, излезли изпод това перо,…

СПОМЕН


Къщата бе геометрия, скочила в зеленината
глухоняма на парк, чийто статуи – хора без ключ – се…

Чаша с вода


Ти стоиш, водичка, във чашата пред мене
и ме гледаш с очи, избягали изпод крана,..