Разказът като литературен жанр


Разказът е повествователен жанр, който се характеризира с определен брой думи.
Той е наследник на новелата и продължава по размер нейната форма. Разцъфтява през XiX и XX век като литературен жанр, изразяващ състоянието на обществото с типичните му социални условия. Разказът като като същност и…