АСИЕ


автор: Йордан Йовков
…..
Когато Лютфи вадеше вода от кладенеца си, често му минаваше едно нещо през ума: че неговият кладенец, каквато хубава вода има, на каквото място е направен, пък, най-после, какъвто си е, тъй само като го погледнеш, е кладенец, с който човек може да се хвали и да се …

СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ


ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Текстът е предаден на съвременен книжовен език по зографски ръкопис, обнародван от проф. Йордан Иванов:
История салвеноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом…

Романът „БЯГСТВО“ на САНДРА БРАУН


Репортерката Тийл Маккой пътувайки за Ню Мексико попада на шумна сензация. Като професионалистка, тя преценява, че този вълнуващ и изпълнен с напрежение и драматизъм случай, не е за бренебрегване.
………………………………………………………….