Животът, но само понякога ®


автор: Христо Карастоянов
*****************************

Новата хиляда деветстотин осемдесет и еди коя си година го заварила на легло, с няколко неясни и за лекарите от тукашната поликлиника болки в краката, отзад в лявото рамо и нагоре по врата, с …….

Езоп – биография


Малко се знае за известния гръцки писател басня – Езоп. Той най-вероятно е живял около 600 г. пр.н.е. и се казва, че е дошъл от Фригия. Считан за бащата на баснята…

Афоризми на Езоп


ЕЗОП (Aesopus; ок. VІ век пр.н.е.) е древногръцки баснотворец.
Не винаги ще бъде лято.

Благодарностите са признак на благородство на душата.
………………..

Селянинът и неговите синове


Един селянин, като видял, че ще умира скоро, поискал да даде един добър урок по земеделие на синовете си и ги повикал при себе си. „Деца мои, казал им той, аз скоро ще умра .-..

Котката и мишките


В една къща имало много мишки. Като подушила това една котка, дошла там и почнала да ги яде една по една. А мишките, понеже били улавяни безспирно, изпокрили се …

Вълкът и агнето


Един вълк видял едно ягне, което си пиело вода от реката и поискал да го изяде под един благовиден предлог. Вълкът, макар и да бил на гораната страна, обвинил ягнето, …

Мравката и гълъбът


Една жадна мравка, като дошла до една вода, била завлечена от водата и щяла да се удави. Един гълъб, като видял това, откъснал от едно дърво едно клонче, …

Вълкът и щъркелът


На един вълк се забола кост в гърлото и търсил кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу заплата………………..

Островът на човека


автор: АЛЕК ПОПОВ
******************************
(Вярвам в… Бъдещето на…)

I.
Сава се гърчеше на пода, а върху му се сипеха ударите на мъжете от Униформените Отряди за Сигурност (УОС). Той знаеше, че дълго няма да го бъде ако продължават така, но пък ако кажеше само една дума в знак на ….

Градът в морето


автор: Едгар Алън По

О, виж: Смъртта издигна трон

Там в странен град, под небосклон

На запад в мрака скрит далек,
……………………………………..

За тебе, моя любов


автор: Жак Превер
Аз бях на пазара за птици
и купих птици —
за тебе,
моя любов.
…………….

ДЕНЯТ, КОГАТО МОМИЧЕТАТА МЕ ХАРЕСВАХА


автор: ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕ
*****************************

Настана ден. Искам да кажа, че наистина стана, защото преди това беше седнал. Уверявам ви, че е много странно …

ИЗКУШЕНИЕТО НА МОРЕТО


автор: Карлос Бастидас Падиля
***********************************************

Окак Теофраст, вълшебникът, им извести, че звездата на селището щяла да падне в морето, хората, които го населяваха, вече не си правеха никакъв труд: оставиха къщите си на раците и отидоха да….

ПЕНЬО ПЕНЕВ – биография


Пеньо Пенев е роден на 7май 1930г. в с. Добромирка, Севлиевско.
През 1937 постъпва в местното училище и още в прогимназията прави своите първи поетични опити.
…………………………………………..

ДНИ ВЪРХУ ПРИКЛАДА


автор: ПЕНЬО ПЕНЕВ
*************************

Знам, идват бурни времена,
тъй както конница в галоп;
тръби пожарната война,
залегнала в студен окоп.
……………………………..

Тревожно зад вековните гори…


автор: ПЕНЬО ПЕНЕВ
************************

Тревожно зад вековните гори,
щом затръби тръбата призори
и на атака пак ни призове –
……………………………….

ПЪТЕКА


автор: Пеньо Пенев
********************

Тъжен залез кърви над гората
като прясна отворена рана.
С тъжен ромон звъни на житата
светозарната сребърна пяна.
………………………………

МИС ИЗКУШЕНИЕ


автор: Кърт Вонегът
**************************

Пуританизмът дотолкова бе изпаднал в забвение, че дори и на най-старата стара мома не й минаваше през ум Сузана да се завърже на позорния стълб, дори и най-старият фермер не заподозря дяволската й красота като причина да пресъхне вимето на кравата му.
…………………………..